Regulamin pobytu psów na terenie Villa Peonia

  1. W obiekcie mogą przebywać tylko psy nieagresywne.
  2. Koszt pobytu każdego zwierzęcia wynosi 30 zł za dobę.
  3. Zwierzęta powinny być trzymane w pokojach właścicieli.
  4. Psy muszą być wyprowadzane na smyczy, pod opieką właściciela bądź osoby upoważnionej.
  5. Jeżeli pościel w pokoju, w którym przebywa zwierzę, będzie przez nie zabrudzona (sierść, błoto) lub uszkodzona, właściciel jest zobowiązany do pokrycia kosztów zakupu kompletu pościeli w cenie 100zł /szt.
  6. Właściciele psów są zobowiązani do sprzątania nieczystości pozostawionych przez psy na terenie oraz w otoczeniu obiektu.
  7. Żadne ze zwierząt nie powinno być pozostawione samo w pokoju.
  8. Wszystkie szkody w mieniu obiektu, bądź mieniu innych gości spowodowane przez psa/psy będą wyceniane przez zarząd spółki zarządzającej obiektem, a ich kosztami będą obciążeni właściciele psa/psów.
  9. Za niepoinformowanie o posiadaniu psa w pokoju, zostanie nałożona kara w wysokości 300zł.